Marli Lindeboom
Ahornlaan 7
3053 WL Rotterdam
tel: 010-418 63 42

PRAKTIJK voor HAPTOTHERAPIE Logo

Marli Lindeboom

info over >> HaptonomieFamilieopstellingenZen

Haptonomie - haptotherapie
Familieopstellingen?

Wat zijn familieopstellingen?

De laatste jaren zijn de familieopstellingen volgens Bert Hellinger en vele anderen waaronder Franz Ruppert in Nederland (en veel meer landen) snel bekend en populair geworden. Vele mensen worden diep geraakt door hun ervaring met een familieopstelling:
-  door erbij aanwezig te zijn, 
-  door opgesteld te worden als plaatsvervanger van een familielid van een ander,
-  door zelf een opstelling te doen van het systeem van herkomst of het huidige systeem.
-  door in een individuele sessie een deelopstelling te ervaren

Sommige persoonlijke problemen blijken niet goed oplosbaar met intra- of interpersoonlijke therapie. Vaak komen de problemen voort uit de familie van herkomst of het huidige gezin. 
Iedere familie vormt een systeem waarbinnen gestreefd wordt naar een gezond evenwicht, waarbij regels in acht genomen moeten worden. Als deze regels niet gerespecteerd (kunnen) worden, ontstaan er 'verstrikkingen' (onjuiste verhoudingen en posities) die oorzaken zijn van allerlei problemen binnen een familie.
Door de begeleider wordt niet gevraagd naar subjectieve gevoelens en verhalen uit de familie. Wel wordt er gevraagd naar belangrijke feiten uit de familiehistorie. 
Tijdens een opstelling wordt weinig gesproken. Er wordt eerst gewacht op het ontstaan van het zgn. 'wetende veld'. De begeleider is opgeleid om zeer zorgvuldig, zonder vooropgezet idee, de fenomenen die ontstaan, waar te nemen. 
Als tijdelijke plaatsvervanger lijk je namelijk informatie door te kunnen geven over de plaats in het systeem van degene die je vertegenwoordigt. Je krijgt als het ware toegang tot wat er in de werkelijke familie van de vraagsteller speelt. Dit uit zich door gevoelservaringen in het lichaam: warmte, kou, een richting uitgetrokken worden, met de ogen dicht willen staan, verdrietig worden, boos, schaamte of schuld voelen en er is nog veel meer mogelijk. De vertegenwoordigers voelen hoe de relaties in de opgestelde familie zijn. De informatie die op deze manier tevoorschijn komt, komt uit een diepe laag. Niet gehinderd door ons denken. Het zo oorspronkelijke, niet veroordelende, raakt juist zo diep. De vraagsteller herkent dikwijls gevoelens, uitspraken, gebaren, gemoedsbewegingen van de familieleden die vertegenwoordigd worden. De plaatsvervangers zijn verbluft over de duidelijkheid van hun gevoelens en bewegingen. En hoe moeiteloos dat lijkt te komen. 
Aan de hand van een beginopstelling wordt vaak duidelijk wat de (verborgen) krachten in een familie zijn. In dit werk gelden de volgende uitgangspunten:

Als er een verstoring is dan is dat voor iedere aanwezige, zowel in als buiten de opstelling, direct zichtbaar en voelbaar. Door de begeleider van de opstelling worden de fenomenen uit de diepe laag waargenomen, er wordt gezocht naar een 'oplossing'. Ook hierin laat de begeleider zich vooral leiden door 'het wetende veld', dat aangeeft wat nodig is. (Veranderingen van plaats, het laten uitspreken van korte, wezenlijke, diep rakende zinnen, eren). De begeleider heeft geen eigen plan. 

Dit geeft steeds weer, voor velen voelbaar, een diepe ontroering en rust. 
Niet altijd kan dit niveau in een eerste keer bereikt worden. Soms zijn meerdere (deel) opstellingen nodig, en een verbetering kan niet geforceerd worden. Het (onder ogen) zien wat pijnlijk is, is een noodzakelijke stap, waaraan niet voorbijgegaan kan worden. We willen graag snel voorbij de pijn, de pijn oplossen. Soms heeft dat tijd nodig, om te kunnen bezinken en zo het noodzakelijke werk in de ziel te kunnen doen. 

Een wetenschappelijke verklaring is er (nog) niet voor. 
Dr. Rupert Sheldrake, een neurowetenschapper spreekt over het morfogenetisch veld. Hij beschrijft vele onderzoeken over bovenstaande fenomenen. 

Er waren eerder therapeuten die het grote belang van een systeem duidelijk maakten, waarin de leden van een systeem iets delen wat kenmerkend is voor die groep. En waarbij het totaal meer is dan de som der delen.

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam meer aandacht voor de opgeslagen pijnlijke (en goede) ervaringen van het ongeboren en jonge kind. En hoe helend het kon zijn om de pijn te mogen voelen van affectief gemis in de jeugd en daarin (eindelijk) gezien en gehoord te mogen worden. 

Bert Hellinger ontwikkelde tijdens zijn studie en werk als familietherapeut zijn huidige methode van familieopstellingen, gebaseerd op een fenomenologische werkwijze. Hij volgt de bewegingen van de ziel. Het concept 'ziel' wordt door Hellinger niet gebruikt vanuit een theologische context. Het moet eerder gezien worden vanuit een fenomenologische context, iets dat in het lichaam ervaren kan worden. 'Ziel' kent gevoelens als eenzaamheid, hoop, verlangen en trouw. Als wij luisteren, en deze taal leren verstaan, vertelt het ons wat wij nodig hebben om steeds meer onszelf te kunnen worden. Onze essentie uit te drukken in woord, gebaar, bewegen en ontmoeten.